top of page

Tijdens een reading kan er contact zijn met een overleden dierbare of een gids, die een boodschap voor iemand heeft. Ik zeg bewust: “ kan er contact zijn” omdat er niet van te voren gezegd kan worden of je contact krijgt. Je kan geen garanties geven of diegene waar je iets van wilt weten ook daadwerkelijk doorkomt. Het is niet een kwestie van een telefoonlijntje naar de andere kant. Als een dierbare iets te melden heeft wordt dat heus wel doorgegeven.
 
Ook bestaat de mogelijkheid dat er een bericht doorkomt over zaken die nu spelen, zoals verdriet, pijn, ruzie of andere problemen. Dingen waar je geen antwoord op weet. Je kan dan advies krijgen hoe je deze problemen moet oplossen.
 
Het is wel belangrijk dat je beseft dat alles wat je doet een beslissing van jou is. Je bent zelf verantwoordelijk voor je daden. In grote lijnen is alles voorbestemd, maar je kan daar zeker zelf invloed op uitoefenen. Voorbeeld: als je aangeraden wordt te stoppen met roken, drinken of iets dergelijks en je gaat dan toch door is zoiets je eigen verantwoordelijkheid.  

bottom of page